Verklaring inzake gegevensbescherming - Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

EY Global Services Limited, een private company limited by shares in Engeland and Wales, statutair gevestigd te Becket House, 1, Lambeth Palace Road, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, treedt op als voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot Campus Candidate Relationship Management (CRM), het systeem waarin uw gegevens worden bewaard. Het Campus CRM-systeem wordt gehost op servers in Europa die namens EY Global Services Limited worden beheerd door Avature Limited, International House, 124 Cromwell Road, Kensington, London, SW7 4ET, Verenigd Koninkrijk.

De gegevens die u hier verstrekt worden door EY verwerkt met het oog op de relatie met u en op uw eventuele aanstelling. De gegevens kunnen met een of meer van EY's lidfirma's wereldwijd worden gedeeld voor het beheer van relaties met kandidaten en voor wervingsdoeleinden. Elke EY-lidfirma is een zelfstandige rechtspersoon en treedt op als voor de verwerking verantwoordelijke. Klik voor meer informatie over EY Global Services Limited of het EY-netwerk van zelfstandige lidfirma's op de volgende koppeling. Voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt, verwijzen we u naar de volledige privacyverklaring, die u kunt inzien via de volgende koppeling.

Het CRM-systeem bevat mogelijk links naar andere sites van derden die niet onder dit privacybeleid vallen. Wij leggen geen verklaringen af dan wel geven geen garantie ten aanzien van de manier waarop gebruikersgegevens op de servers van derden worden verwerkt. U dient het privacybeleid van de betreffende sites te raadplegen om vast te stellen hoe op die sites met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Door op "Ik bevestig" te klikken op de pagina waarnaar deze verklaring verwijst, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gebruikt zoals is beschreven in deze korte verklaring en in de voornoemde privacyverklaring.